Unettomina öinä käyt mielessä, 2018
 egg tempera on plywood, 120 x 50 cm