Unettomina öinä käyt mielessä, 2018,
 egg tempera on plywood, 120 x 50 cm